Кабінет інформатики

І. Загальна нормативно-правова база
                     Конституція України

ІІ. Документація кабінету
8.     Акт перевірки готовності
9.     Паспорт кабінету інформатики
10.     Графік роботи кабінету
11.     Річний план роботи
12.     План перспективного розвитку кабінету
13.     Інвентарна книга
14.      Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету
17.       Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359
8.     Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
9.     Посадова інструкція вчителя інформатики
10.   Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
12.   Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності
13.   Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь та інформацією про місце знаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.
14.            Інструкції:
14.1.      Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи на ЕОМ
14.2.      Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання
14.3.      Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ
14.4.      Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологій
14.5.      Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних робiт на уроках інформатики
14.6.      Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики
14.7.      Інструкція з електробезпеки
14.8.      Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом
15.            Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів

1.     Методичні рекомендації щодо вивчення предмету
2.     Перелік посібників
4.     Навчальні програми
5.     Календарне планування
6.     Поурочні плани-конспекти:
7.     Підручники
8.     Матеріали:
·        Реферати учнів
·        Реєстр навчальних комп’ютерних програм
·        Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики
11.    Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
·        Державна символіка
·        Портрети видатних вчених галузі
·        Правила техніки безпеки
·        Розклад роботи кабінету
·        Вправи для очей для зняття втоми
·        Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
·        Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
·        Матеріали до тем, що вивчаються
·        Матеріали про вчених
·        Матеріали про новітні розробки у галузі
·        Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
·        Кращі роботи учнів
·        (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
12.   Науково-методичні і науково-популярні журнали
13.   Матеріали педагогічного досвіду

VI. Оплата праці
1.     Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  06 березня 2002 р. за № 229/6517;

VII. Позаштатні ситуації


Документи кабінету ІКТ

План індивідуальної роботи

Положення про кабінет ІКТ


Санітарний паспорт кабінету


Акт дозвіл

Річний план роботи


Немає коментарів:

Дописати коментар