8 клас

Перед виконанням вправ:
Не забудьте увійти у свій обліковий запис!!!!!!!!!!!!Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Створення найпростішого проекту.

Середовище Lazarus (вікно програми) - відкрити

Елементи вікна середовища програмування Lazarus - відкрити

Компоненти та властивості - відкрити

Основні властивості об'єктів форми Lazarus - відкрити


Урок 23. Поняття події, обробника події. 

Властивості і події об'єктів Lazarus - відкрити


Урок 30. Величини (змінні і константи), їхні властивості.

Визначення типів даних Pascal - відкрити

Величини. Їх типи та властивості - відкрити

Імена змінних (Pascal)  - відкрити


Урок 34. Величини логічного типу.

Визначення типів даних-2 Pascal - відкрити

Визначте значення логічного виразу - відкрити


Урок 35. Операції над логічними виразами.

Визначте значення логічної операції - відкрити

Визначте значення логічного виразу - відкрити  
Урок 36. Алгоритми з розгалуженням.


Урок 37. Розгалуження в Object Pascal.


Загальний вигляд команди повного розгалуження - відкрити

Складання алгоритмів з розгалуженням в Object Pascal - відкрити


Розгадай ребуси


Урок 38. Алгоритми з розгалуженням для опрацювання величин.
Урок 39. Прапорці, перемикачі, поле з розкривним списком.

Компоненти та властивості  - відкрити

Установіть відповідність між властивостями і значеннями, яких вони можуть набувати - відкрити


Розгадай ребуси


«Програміст»
Створити проект у якому у відповідні поля вводяться дані: число, місяць, рік.

Після натискання на кнопку Пуск:
         всі поля, написи і кнопка стають невидимими,
         з’являється напис ІНФОРМАТИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП (шрифт напису - Blackoak Std, колір напису – синій, розмір – 16),
         ширина форми – 650,
         колір форми – фуксія,
         відстань від форми до лівого краю екрану – 50,
         назва форми – СЬОГОДНІ.Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесораПОВТОРЕННЯ


1. Інтерфейс табличного процесора (Відкрити)
2. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості (Відкрити)
3. Уведення даних та редагування електронних таблиць (Відкрити)
4. Форматування об'єктів електронної таблиці (Відкрити)
5. Формат даних (Відкрити)
6. Правила запису формул у табличному процесорі.(Відкрити)
7. Табличний процесор. Обчислення за формулами (Відкрити)
8. Табличний процесор. Лінійний запис виразу. (Відкрити)
9. Об'єкти діаграми.(Відкрити)

Урок 50. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.


Типи посилань на комірки і діапазони комірок в електронних таблицях. (Відкрити)Урок 52. Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.

Математичні функції:

ABS(число) - Модуль (абсолютне значення) аргумента
COS(число) - Косинус аргумента, заданого в радіанах
DEGREES(число) - Перетворює значення кута, заданого в радіанах, у градуси;
МОD(число; дільник) - Остача від ділення заданого числа на вказаний дільник
SIN(число) - Синус аргумента, заданого в радіанах
TAN (число) - Тангенс аргумента, заданого в радіанах
РI() - Значення числа p з точністю до 15 знаків
POWER(число; степінь) - Результат піднесення числа до вказаного степеня
RADIANS(число) - Перетворює значення кута, заданого в градусах, у радіани
ROUND(число; кількість знаків) - Округлене число до вказаної кількості знаків після коми
SQRT(число) - Значення арифметичного квадратного кореня аргумента

Статистичні функції:

MIN(число1;число2; ...) - найменше значення із списку аргументів
MAX(число1;число2; ...) - найбільше значення із списку аргументів
AVERAGE(число1; число2; ...) - середнє арифметичне своїх аргументів
COUNT(число1; число2; ...) - Кількість комірок з числовими даними
COUNTIF(Де шукати?; Що шукати?) - Кількість комірок, дані в яких задовольняють певній умові 
COUNTIFS(діапазон_умови1;умова1; діапазон_умови2;умова2;…) - Кількість комірок, дані в яких задовольняють декільком умовам
COUNTA(число1;число2; ...) - Кількість непорожніх клітинок

Урок 53. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

Немає коментарів:

Дописати коментар